Showing all 7 results

Contact
 • 31m2 – 112m2
 • 1-2-3 PN
 • 2-3 WC
Shantira Beach Resort Hoi An, Lac Long Quan, An Bang, Hoi An
Contact
 • 35 m2 - 152 m2
 • 1-2-3 PN
 • 2-3 WC
Lot A1, Nguyen Tat Thanh Street, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District, City. Danang
4.5 - 14.5 billion VND
4.5 - 14.5 billion VND
 • 48m2 - 125m2
 • 1-2-3 PN
 • 2 WC
Đường Bạch Đằng, Phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1.3-1.9 billion VND
1.3-1.9 billion VND
 • Diversity
 • 1-2-3 PN
 • 2-3 WC
Urban area FPT City Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang
1.4-2.7 billion VND
1.4-2.7 billion VND
 • 48.5m2 - 112m2
 • 1-2-3 PN
 • 2-3 WC
A102, Monarchy Building, Tran Hung Dao, Da Nang
Contact
 • 50 - 200m2
 • 1-2-3 PN
 • 2-3 WC
29&30 Redstar Luxury Villa Area, Vo Nguyen Giap Street, Phuoc My Ward, Son Tra District, Da Nang City
Contact
 • 45m2 - 146m2
 • 1-2-3 PN
 • 2-3 WC
29B Nguyen Dinh Chieu, Da Kao, District 1
Contact