Showing 1–12 of 25 results

125 billion VND
125 billion VND
 • 972 m2
 • 45 PN
 • 45 WC
Ly Nam De - Ly Thuong Kiet road (Hoi An football field), Cam Pho ward (old town), Hoi An city, Quang Nam province.
Contact
 • 31m2 – 112m2
 • 1-2-3 PN
 • 2-3 WC
Shantira Beach Resort Hoi An, Lac Long Quan, An Bang, Hoi An
9 - 12 tỷ
 • 120m2-160m2
 • 3 PN
 • WC
Huong Lo 2 Street, Long Hung Commune, Bien Hoa City, Dong Nai Province.
Contact
 • 35 m2 - 152 m2
 • 1-2-3 PN
 • 2-3 WC
Lot A1, Nguyen Tat Thanh Street, Hoa Hiep Nam Ward, Lien Chieu District, City. Danang
4.5 - 14.5 billion VND
4.5 - 14.5 billion VND
 • 48m2 - 125m2
 • 1-2-3 PN
 • 2 WC
Đường Bạch Đằng, Phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
1.3-1.9 billion VND
1.3-1.9 billion VND
 • Diversity
 • 1-2-3 PN
 • 2-3 WC
Urban area FPT City Hoa Hai, Ngu Hanh Son, Da Nang
Contact
 • 210 m2 - 1.718 m2
 • 2-3-4-5 PN
 • 2-3-4 WC
Truong Sa Street, Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang City.
250 billion VND
250 billion VND
 • 513m2
 • 100 PN
 • 100 WC
Ha Bong Street, An Hai Bac Ward, Son Tra District, Da Nang
25,5/m2 - 32,5/m2
25,5/m2 - 32,5/m2
 • 500 m2 - 600 m2
 • PN
 • WC
Hoa Hai Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang
17-56 billion VND
17-56 billion VND
 • 340-600m2, 320 - 800 m2
 • 2-3 PN
 • 2-3 WC
Shantira Beach Resort Hoi An, Lac Long Quan, An Bang, Hoi An
1.4-2.7 billion VND
1.4-2.7 billion VND
 • 48.5m2 - 112m2
 • 1-2-3 PN
 • 2-3 WC
A102, Monarchy Building, Tran Hung Dao, Da Nang
83 billion VND
83 billion VND
 • 284,2 m2
 • 32 PN
 • 32 WC
Hoang Ke Viem Street - An Thuong 1, My An Ward, Ngu Hanh Son District, Da Nang
Contact