Bedroom: 4 Juridical: Permanent ownership
Real estate: , , Toilet: 2
Floor: 1 Court:
Acreage: 260 m2 - 310 m2
Balcony direction Tùy ý
Status Luxury villas
(*) Please click on the image to see the best
Diện tích:260 m2 - 310 m2
Phòng ngủ:4
Pháp lý:Permanent ownership
Loại bất động sản: , ,
Phòng wc:2
Tầng:1
Tòa:
Hướng ban công:Tùy ý
Trạng thái:Luxury villas
Contact