Bedroom: 2-3 Juridical: Sở hữu lâu dài
Real estate: , , Toilet: 2-3
Floor: Court: Touchstone
Acreage: 118m2 -287m2
Balcony direction Tùy Ý
Status Single villas
(*) Please click on the image to see the best
Diện tích: 118m2 -287m2
Phòng ngủ: 2-3
Pháp lý: Sở hữu lâu dài
Loại bất động sản: , ,
Phòng wc: 2-3
Tầng:
Tòa: Touchstone
Hướng ban công: Tùy Ý
Trạng thái: Single villas
Contact