Phòng ngủ: 0 Pháp lý: Sở hữu lâu dài
Loại bất động sản: , Phòng wc: 4
Tầng: 3 Tòa:
Diện tích: 120m2-300m2
Hướng ban công: Tùy Ý
Trạng thái: Shop House
(*) Vui lòng Click vào ảnh để xem rõ nhất
Diện tích: 120m2-300m2
Phòng ngủ: 0
Pháp lý: Sở hữu lâu dài
Loại bất động sản: ,
Phòng wc: 4
Tầng: 3
Tòa:
Hướng ban công: Tùy Ý
Trạng thái:Shop House
Liên hệ