Super Visa Canada

Super Visa Canada là gì và có lợi ích như thế nào?

Super Visa (hay còn được gọi là Siêu thị thực) là loại visa dành cho cha mẹ, ông bà của công dân hoặc thường trú nhân Canada sang du lịch và được ở lại mỗi lần lên đến 5 năm (hiệu lực từ ngày 4/7/2022) thay vì chỉ 6 tháng như visa du lịch thông thường.
Ngoài ra, người giữ Super visa có thể nhập cảnh nhiều lần và loại visa này có thời hạn lên đến 10 năm.

Những ai có thể nộp đơn xin Super visa?

 • Là cha mẹ hoặc ông bà của công dân Canada hoặc thường trú nhân của Canada
 • Có một thư mời có chữ ký của con/cháu đến Canada bao gồm các nội dung:
  • Cam kết hỗ trợ tài chính trong suốt thời gian chuyến đi của bạn
  • Danh sách và số thành viên trong gia đình của người này
  • Bản sao giấy tờ về quốc tịch hoặc thường trú nhân Canada của người này
 • Có bảo hiểm y tế từ một công ty bảo hiểm của Canada:
  • Có giá trị ít nhất 1 năm kể từ ngày nhập cảnh
  • Bảo hiểm có mức đền bù ít nhất 100.000 CAD
  • Có bằng chứng bảo hiểm y tế đã được thanh toán (không chấp nhận bảng báo giá)

Bạn cũng phải:Xin Super visa từ bên ngoài Canada

 • Là người được phép vào Canada (không bị cấm nhập cảnh)
 • Khám sức khỏe
 • Đáp ứng một số điều kiện khác

Lưu ý: Hồ sơ không thể đính kèm bất kỳ người phụ thuộc nào khác

Điều kiện xin Super Visa Canada là gì?

Với những lợi ích hấp dẫn, không phải ai cũng có thể dễ dàng sở hữu loại visa này mà cần thiết phải đảm bảo các điều kiện sau:
1. Chứng minh tài chính

Con hoặc cháu mời bạn phải chứng minh rằng gia đình của họ đáp ứng thu nhập cần thiết tối thiểu (xem bảng). Các ví dụ về những gì có thể được sử dụng làm bằng chứng về nguồn thu nhập:

 • Thông báo đánh giá (NOA) hoặc T4 / T1 cho năm tính thuế gần nhất
 • Bảo hiểm việc làm
 • Thư tuyển dụng có bao gồm lương và ngày tuyển dụng
 • Phiếu lương
 • Sao kê Ngân hàng

Bảng yêu cầu thu nhập tối thiểu. (Low Income Cut-Off (LICO))
Áp dụng từ 01/01 đến 31/12/2022

Số thành viên gia đình (của công dân hoặc thường trú nhân Canada)Tổng thu nhập trước thuế tối thiểu cần thiết (CAD)
1 người (con hoặc cháu của bạn)$26,620
2 người$33,140
3 người$40,742
4 người$49,466
5 người$56,104
6 người$63,276
7 người$70,448
Nhiều hơn 7 người, với mỗi người bổ sung, thêm$7,172

 

 

2. Các điều kiện khác

Viên chức lãnh sự sẽ xem xét đến các yếu tố xem bạn có phải là một du khách thật sự đến Canada và sẽ rời đi sau khi kết thúc chuyến đi hay không.

Các yếu tố sau có thể sẽ được xem xét:

 • Sự ràng buộc giữa bạn với Việt Nam: như gia đình, công việc, nhà cửa, tài sản khác,…
 • Mục đích của chuyến đi
 • Hoàn cảnh gia đình và tài chính
 • Sự ổn định kinh tế và chính trị tổng thể của đất nước bạn đang sống
 • Sẽ rời khỏi Canada sau khi chuyến thăm thân kết thúc.

Trả lời

Liên hệ