Chi Phí Xét Duyệt Visa Canada

Canada công bố phí nhập cư mới cho năm 2022

Chương trình

Ứng viên

Phí hiện tại

Phí mới từ 30/4/2022

Thẻ cư trú vĩnh viễnĐương đơn chính và người phối ngẫu$ 500$ 515
Diện tay nghề cao liên bang

Chương trình đề cử tỉnh bang

Lao động lành nghề tỉnh Quebec

Định cư Đại Tây Dương

và hầu hết các diện định cư kinh tế (Nông thôn, Nông sản)

Đương đơn chính$ 825$ 850
Người phối ngẫu$ 825$ 850
Trẻ phụ thuộc đi cùng$ 225$ 230
Chương trình Người chăm sóc Trực tiếp và Người Chăm sóc Thí điểm (Thí điểm Người cung cấp dịch vụ Trẻ em Tại nhà và Người Thí điểm Người làm việc Hỗ trợ Tại nhà)Đương đơn chính$ 550$ 570
Người phối ngẫu$ 550$ 570
Trẻ phụ thuộc đi cùng$ 150$ 155
Kinh doanh (Liên bang và Quebec)Đương đơn chính$ 1,575$ 1,625
Người phối ngẫu$ 825$ 850
Trẻ phụ thuộc đi cùng$ 225$ 230
Đoàn tụ gia đình (Vợ / chồng, Bạn đời và Con cái; Cha mẹ và Ông bà; và những người thân khác)Phí bảo trợ$ 75$ 75
Đương đơn chính được bảo trợ$ 475$ 490
Trẻ em phụ thuộc được bảo trợ$ 75$ 75
Người phối ngẫu$ 550$ 570
Trẻ phụ thuộc đi cùng$ 150$ 155
Người được bảo vệĐương đơn chính$ 550$ 570
Người phối ngẫu$ 550$ 570
Trẻ phụ thuộc đi cùng$ 150$ 155
Nhân đạo và Chính sách côngĐương đơn chính$ 550$ 570
Người phối ngẫu$ 550$ 570
Trẻ phụ thuộc đi cùng$ 150$ 155
Lao động có giấy phépĐương đơn chính$ 325$ 335

Bạn có thể phải trả phí thẻ thường trú cùng lúc khi nộp đơn hoặc khi được chấp thuận và sẽ được hoàn lại nếu đơn xin nhập cư bị từ chối. Tuy nhiên, phí phải được thanh toán để kích hoạt tình trạng thường trú nhân.

Phí thường trú không áp dụng đối với:

  • con cái phụ thuộc của người nộp đơn hoặc người bảo lãnh chính,
  • đơn xin tài trợ cho con nuôi,
  • đơn xin bảo trợ cho một anh, chị, em gái, cháu gái, cháu trai hoặc cháu mồ côi, hoặc
  • những người được bảo vệ, bao gồm cả những người nộp đơn đủ điều kiện dựa trên cơ sở nhân đạo và những người tị nạn theo quy định.

Lệ phí đối với thẻ thường trú nhân, giấy thông hành thường trú nhân và giấy tờ xác nhận hoặc giấy tờ nhập cư thay thế sẽ không tăng.

Canada ủng hộ cách tiếp cận hiệu quả về mặt chi phí để tài trợ cho các chương trình của chính phủ, trong đó phần lớn chi phí được chi trả bởi những người nhận dịch vụ chứ không phải người nộp thuế.

Các khoản tăng phí này nhằm đảm bảo rằng Canada vẫn cạnh tranh và phù hợp với các khoản phí của các quốc gia có hệ thống nhập cư khác. Lệ phí của Canada thường thấp hơn so với các quốc gia có hệ thống nhập cư tương tự, chẳng hạn như Úc, New Zealand, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ.

Phí dự kiến sẽ tăng trong hai năm dựa trên mức tăng của Chỉ số Giá Tiêu dùng hiện hành được làm tròn đến $ 5 gần nhất. Việc tăng lệ phí tiếp theo ở cấp liên bang dự kiến sẽ được công bố vào năm 2024.

Trả lời

Liên hệ