Bedroom: 7 Juridical: Long-term ownership
Real estate: , Toilet: 7
Floor: 3 Court:
Acreage: 350m2 -608m2
Balcony direction Tùy Ý
Status Villa
(*) Please click on the image to see the best
Diện tích: 350m2 -608m2
Phòng ngủ: 7
Pháp lý: Long-term ownership
Loại bất động sản: ,
Phòng wc: 7
Tầng: 3
Tòa:
Hướng ban công: Tùy Ý
Trạng thái:Villa
Contact