EB-3 đợt tuyển dụng lao động phổ thông đi Mỹ 2019

 • Thời gian làm việc tối thiểu 1 năm
 • Có thẻ xanh 10 năm tại Mỹ
 • Được bảo lãnh cho cả gia đình
 • Thời gian xử lý hồ sơ 15 tháng.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CA FI-LÊ ĐÓNG GÓI

Địa điểm

 • Thành phố Wisner, Louisiana

Mô tả công việc:

 • 01 ca làm việc, thời gian: 7am – 5pm.
 • $8.30/giờ, 40 giờ/tuần.

Tóm tắt công việc

Thực hiện các công việc trong dây chuyền sản xuất chung hoặc một vị trí làm việc cụ thể.

Các nhiệm vụ và trách nhiệm công việc chính

Các nhiệm vụ công việc chính cho công việc này bao gồm các việc sau:

 • Tham gia băng chuyền đóng gói vào các thùng
 • Kiểm tra nhãn hàng và đóng thùng bìa carton
 • Cắt cá
 • Giữ gìn không gian làm việc gọn gàng
 • Đảm bảo sử dụng đúng thùng hàng, chuẩn bị các thùng, dán nhãn bên ngoài thùng, đưa lên bệ để hàng như yêu cầu.

Học vấn và kinh nghiệm

 • Thường yêu cầu đã tốt nghiệp THPT
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh được khuyến khích

Môi trường làm việc

 • Làm việc trong môi trường lạnh trung bình 45 độ (7 độ C) hoặc thấp hơn
 • Thời gian đứng lâu.

Quyền lợi

 • Các quyền lợi về y tế cơ bản
 • Được hưởng nghỉ lễ và nghỉ phép hàng năm.

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT XÚC XÍCH ĐÓNG GÓI

Địa điểm

 • Thành phố Union, Tennessee

Mô tả công việc:

 • 03 ca làm việc:
  • Ca 1: từ 7am (kết thúc tùy từng khâu sản xuất)
  • Ca 2: từ 3pm (kết thúc tùy từng khâu sản xuất)
  • Ca 3: từ 10pm – 7am.
 • $8.40/giờ, 40 giờ/tuần

Tóm tắt công việc

Thực hiện các công việc trong dây chuyền sản xuất chung hoặc một vị trí làm việc cụ thể.

Các nhiệm vụ và trách nhiệm công việc chính

Các nhiệm vụ công việc chính cho công việc này bao gồm các việc sau:

 • Tham gia băng chuyền đóng gói vào các thùng
 • Kiểm tra nhãn hàng và dán vào thùng bìa carton
 • Cắt thịt
 • Giữ gìn không gian làm việc gọn gàng
 • Đảm bảo sử dụng đúng thùng hàng, chuẩn bị các thùng, dán nhãn bên ngoài thùng, đưa lên bệ để hàng như yêu cầu.

Học vấn và kinh nghiệm

 • Thường yêu cầu đã tốt nghiệp THPT
 • Không yêu cầu kinh nghiệm

Kỹ năng ngôn ngữ

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh được khuyến khích

Môi trường làm việc

 • Làm việc trong môi trường lạnh trung bình 45 độ (7 độ C) hoặc thấp hơn
 • Thời gian đứng lâu.

Quyền lợi

 • Các quyền lợi về y tế cơ bản
 • Được hưởng nghỉ lễ và nghỉ phép hàng năm.

Trả lời

Liên hệ