Đầu Tư Alberta

Đầu tư định cư tỉnh bang Alberta là gì?

Chương trình Đầu tư tỉnh bang Alberta diện Rural Entrepreneur Stream – Doanh nhân khu vực Nông thôn là chương trình định cư tạm trú 2 năm có điều kiện lên thường trú dành cho các nhà đầu tư mong muốn đến định cư Canada với mức đầu tư từ 200.000CAD.

Đương đơn cần thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua lại một doanh nghiệp hiện có trong cộng đồng khu vực nông thôn tại Alberta.

Điều kiện của đầu tư Alberta | Định cư Canada

Quyền lợi khi đầu tư tỉnh bang Alberta

Trả lời

Liên hệ