Đầu Tư Newfoundland & Labrador

Chương trình đầu tư tỉnh bang Newfoundland & Labrador là gì?

Chương trình định cư tỉnh bang Newfoundland & Labrador (NL PNP) dành cho các doanh nhân, nhà đầu tư có kinh nghiệm và sẵn sàng đầu tư tối thiểu $200.000 CAD để thành lập doanh nghiệp hoặc mua lại một doanh nghiệp đang hoạt động tại Newfoundland & Labrador.
Các ứng viên có ý tưởng kinh doanh phục vụ mục đích phát triển kinh tế khu vực hoặc tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu cao như: Nông nghiệp, Nuôi trồng thủy sản, Công nghệ, Tài nguyên thiên nhiên, sẽ được ưu tiên xét duyệt hồ sơ.
Chương trình đầu tư NL PNP yêu cầu nhà đầu tư nước ngoài thực hiện khảo sát tỉnh bang trước khi nộp hồ sơ.

Điều kiện tham gia đầu tư Newfoundland & Labrador

Ưu điểm đầu tư Newfoundland & Labrador

Trả lời

Liên hệ