Cập nhật điểm tuyển hồ sơ Đầu tư định cư British Columbia (Vancouver) tháng 1/2023

Trong năm 2022, tỉnh bang British Columbia (Vancouver) đã thực hiện tổng cộng 8 đợt tuyển và mời gần 58 hồ sơ đầu tư theo chương trình BC Base Category, gần 72 hồ sơ theo chương trình BC Regional Pilot. Số lượng thư mời khá thấp so với các năm trước đó.
Đợt tuyển đầu tiên của năm 2023 ngày 24/1, tỉnh bang British Columbia (Vancouver) đã mời nộp hồ sơ cho cả hai chương trình đầu tư là BC Base Category và BC Regional Pilot với kết quả như sau:

Kết quả mời hồ sơ chương trình BC Base Category (Đầu tư BC Truyền thống) so với đợt tuyển tháng 12/2022 có giảm nhẹ:

  • Điểm mời sàn: 115 điểm (giảm 1 điểm)
  • Thư mời: <5 ITAs (không đổi)
Trong cùng đợt công bố, tỉnh bang BC cũng đưa ra điểm tuyển cho Chương trình định cư đầu tư BC PNP Regional Pilot.

Điểm mời tháng 1.2023 chương trình Đầu tư thí điểm BC giảm so với đợt tuyển trước đó.

  • Điểm mời sàn: 129 điểm (giảm 5 điểm)
  • Thư mời: <5 ITAs (không đổi)

Đầu tư British Columbia (Vancouver) là chương trình đầu tư định cư có điều kiện lên thường trú nhân thuận lợi với mức đầu tư và yêu cầu chứng minh tổng tài sản khá dễ dàng trong các chương trình đầu tư Tỉnh bang của Canada.

Trả lời

Liên hệ