Chương trình AIPP

Định cư Canada AIPP (Atlantic Immigration Pilot Program) là một chương trình thí điểm được khởi động từ tháng 03/2017 nhằm hỗ trợ các chủ doanh nghiệp có thể tuyển dụng lao động nước ngoài cũng như thu hút du học sinh quốc tế đến học tập, ở lại làm việc và định cư tại 1 trong 4 tỉnh bang thuộc khu vực Đại Tây Dương (Atlantic), gồm: Prince Edward Island, New Brunswick, Nova Scotia, và Newfoundland and Labrador.
Chương trình AIPP dự kiến thí điểm trong vòng 3 năm nhằm chào đón hơn 7,000 người nhập cư đến khu vực Atlantic cho đến năm 2020. Với những kết quả tích cực do chương trình mang lại, AIPP đã được gia hạn thêm 1 năm và hiện nay đã chính thức trở thành chương trình vĩnh viễn.

Chương trình AIPP dựa trên mô hình định cư theo nhà tuyển dụng (Employer-driven Immigration) nhằm kết hợp nhu cầu của chủ doanh nghiệp với đội ngũ người nhập cư có chuyên môn hoặc tay nghề cao. Đây là cơ hội lý tưởng cho những đương đơn mong muốn định cư Canada nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu của các chương trình định cư tay nghề theo Liên Bang (Express Entry) hay theo bảo lãnh Tỉnh Bang (PNP) truyền thống.

Mục tiêu của chương trình định cư AIPP

Chương trình AIPP được thiết kế nhằm giải quyết những lỗ hổng về nguồn lực mà một số ngành nghề đang đối mặt, và cũng để hỗ trợ các doanh nghiệp thu hút và giữ chân nhân tài từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc và đóng góp vào sự phát triển kinh tế của các tỉnh bang thuộc khu vực Atlantic.

Các phân nhóm của chương trình định cư AIPP

Quyền lợi

Trả lời

Liên hệ