Danh sách ngành nghề định cư

Danh sách phân loại tay nghề Canada (National Occupational Classification – NOC) là một hệ thống được chính phủ Canada sử dụng để đánh giá và phân loại các nghề nghiệp trong thị trường lao động. Các ngành nghề này đã được đánh giá và phân loại thành nhiều nhóm trong NOC, sự đánh giá này dựa trên loại công việc mà người lao động đang làm cũng như chức vụ của người lao động trong những công việc ấy.
Để thay thế cho việc phân loại công việc dựa trên cấp độ kỹ năng, Chính phủ Canada sẽ phân loại công việc dựa trên hệ thống Đào tạo, Giáo Dục, Kinh Nghiệm, Trách nhiệm (Training, Education, Experience, Responsibilities – TEER).

 • Hệ thống phân loại Trình độ cấp độ 0, A, B, C và D sẽ được thay thế bằng Danh mục TEER.
 • Mã NOC 4 chữ số sẽ được thay thế bằng 5 chữ số.
NOC 2016NOC 2021
Skill type OTEER 0
Skill type ATEER 1
Skill type BTEER 2 & TEER 3
Skill type CTEER 4
Skill type DTEER 5
Cơ quan Thống Kê Canada lập luận rằng, việc đổi sang hệ thống phân loại TEER sẽ nhằm mang đến:

 • Phân loại ngành nghề cấp độ cao/ thấp chính xác hơn;
 • Tập trung cao hơn vào trình độ học vấn, kinh nghiệm cần thiết để làm việc trong một ngành nghề nhất định.

Danh mục TEER

TEER 0
 • Có kinh nghiệm trong vị trí quản lý
TEER 1
 • Hoàn thành chương trình Đại học (Cử nhân trở lên); hoặc
 • Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc TEER 2 (nếu có)
TEER 2
 • Hoàn thành chương trình Sau trung học (Cao đẳng) với thời lượng khoá học 2-3 năm; hoặc
 • Hoàn thành chương trình đào tạo nghề với thời lượng 2-5 năm; hoặc
 • Có kinh nghiệm trong nhóm ngành giám sát, đảm bảo an toàn, an ninh như cảnh sát, lính cứu hoả; hoặc
 • Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc TEER 3 (nếu có)
TEER 3
 • Hoàn thành chương trình Sau trung học (Trung cấp) với thời lượng khoá học dưới 2 năm; hoặc
 • Hoàn thành chương trình đào tạo nghề với thời lượng dưới 2 năm; hoặc
 • Hoàn thành chương trình học việc hoặc kinh nghiệm trong một ngành nghề cụ thể có trình độ Trung học với thời lượng 6 tháng trở lên; hoặc
 • Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc TEER 4 (nếu có)
TEER 4
 • Hoàn thành chương trình Trung học; hoặc
 • Được đào tạo học việc vài tuần
 • Có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thuộc TEER 5 (nếu có)
TEER 5
 • Có kinh nghiệm ngắn hạn và không yêu cầu bằng cấp

Cách vận dụng hệ thống NOC khi làm hồ sơ định cư

Đi vào từng dòng định cư cụ thể sẽ còn rất nhiều chi tiết cần tìm hiểu mà bạn sẽ cần đến sự tư vấn của giới chuyên môn. Xin chúc bạn tìm hiểu và chọn được chương trình phù hợp nhất với kinh nghiệm làm việc của mình theo chuẩn NOC để biến ước mơ định cư Canada sớm trở thành hiện thực.

Trả lời

Liên hệ