Đầu Tư Đảo Hoàng Tử Edward

Định cư Canada – Đầu tư Đảo Hoàng Tử Edward (Prince Edward Island PNP) là chương trình định cư tạm trú 2 năm có điều kiện lên thường trú dành cho Doanh nhân, Cổ đông lớn hoặc Quản lý cấp cao ở Việt Nam mong muốn đến định cư Canada với mức đầu tư 150.000 CAD.

Định cư đầu tư Đảo Hoàng Tử Edward áp dụng thang tính điểm mới vào 07/2020 với nhiều thay đổi đáng kể rất phù hợp với những đương đơn có độ tuổi dưới 44 và có khả năng Anh ngữ IELTS từ 5.0 trở lên.

Trả lời

Liên hệ