Đầu tư British Columbia (Vancouver, BC)

Định cư Canada – Đầu tư tại British Columbia (Vancouver) là chương trình đầu tư định cư có điều kiện lên thường trú nhân đặc biệt dành cho Doanh nhân, Chủ hộ kinh doanh cá thể hoặc Quản lý cấp cao tại Việt Nam mong muốn đến định cư tại Canada với mức đầu tư 200.000 CAD.

Lợi điểm của đầu tư British Columbia | Định cư Canada

Điều kiện của đầu tư British Columbia | Định cư Canada

Điều kiện xin lên thường trú nhân đầu tư British Columbia | Định cư Canada

Trả lời

Liên hệ