Đầu tư Manitoba

Định cư Canada – Chương trình đầu tư tỉnh bang Manitoba thuộc Business Investor Stream là chương trình đầu tư định cư theo giấy phép lao động tạm thời có điều kiện lên thường trú (PR) dành cho các doanh nhân và nhà đầu tư tài năng đủ điều kiện có mong muốn và khả năng thành lập doanh nghiệp hoặc mua lại doanh nghiệp ở tỉnh bang Manitoba.

Ưu điểm của chương trình đầu tư Manitoba – Định cư Canada:

Điều kiện của chương trình đầu tư Manitoba – Định cư Canada:

Trả lời

Liên hệ