Đầu tư New Brunswick

Chương trình đề cử Tỉnh Bang New Brunswick kích hoạt vào ngày 13/01/2021 để thay thế cho chương trình định cư đầu tư lấy PR trực tiếp, chương trình mới này có rất nhiều thay đổi với những yêu cầu nhẹ nhàng hơn chương trình cũ khá nhiều.

Điều kiện Chương trình đầu tư New Brunswick

 • Độ tuổi: 21- 59 tuổi
 • Tài sản: Từ 500.000 CAD
 • Kinh nghiệm: Ít nhất 3 trong 5 năm gần nhất có kinh nghiệm ở vị trí quản lý
 • Anh ngữ: IELTS 5.5 trở lên
 • Bằng cấp: Tốt nghiệp Trung học phổ thông
 • Vốn đầu tư tối thiểu: 150.000 CAD
 • Thuê mướn tối thiểu 01 lao động tại địa phương
 • Điểm hồ sơ: Từ 65 điểm

Quyền lợi Chương trình đầu tư New Brunswick

 • Cả gia đình được tự do sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh bang.
 • Con cái được miễn phí học tập từ lớp 1 – 12 và ưu đãi phí học ở bậc sau Trung học.
 • Hưởng hệ thống y tế tiên tiến và an sinh xã hội tốt.

Điều kiện xin lên thường trú nhân tại New Brunswick

 • Sinh sống và đầu tư kinh doanh tại New Brunswick theo đúng như thoả thuận với Tỉnh Bang.
 • Đã thực hiện việc đầu tư kinh doanh với số vốn tối thiểu 150.000 CAD và đã chi tiêu các khoản hợp lệ đúng theo yêu cầu của chương trình.
 • Đã và đang trực tiếp chủ động tham gia điều hành kinh doanh doanh nghiệp tại New Brunswick tối thiểu 12 tháng.

Trả lời

Liên hệ