Đầu tư Nova Scotia

Định cư Canada – Đầu tư tại Nova Scotia là chương trình đầu tư định cư Canada có điều kiện lên thường trú nhân đặc biệt dành cho Doanh nhân, Chủ hộ kinh doanh cá thể hoặc Quản lý cấp cao tại Việt Nam mong muốn đến định cư tại Canada với mức đầu tư 150.000 CAD.

Lợi điểm của đầu tư Nova Scotia | Định cư Canada

Điều kiện của đầu tư Nova Scotia | Định cư Canada

Điều kiện xin lên thường trú nhân đầu tư Nova Scotia | Định cư Canada

Trả lời

Liên hệ