Đầu tư Saskatchewan

Định cư Canada – Đầu tư Saskatchewan là chương trình đầu tư định cư Canada có điều kiện lên thường trú nhân đặc biệt dành cho Doanh nhân, Chủ hộ kinh doanh cá thể hoặc Quản lý cấp cao tại Việt Nam mong muốn đến định cư tại Canada với mức đầu tư từ 200.000 CAD.

Lợi điểm của đầu tư Saskatchewan | Định cư Canada

Điều kiện của đầu tư Saskatchewan | Định cư Canada

Điều kiện xin lên thường trú nhân đầu tư Saskatchewan | Định cư Canada

Trả lời

Liên hệ