Định cư Úc Visa 190 Diện tay nghề bảo lãnh bang

Đây là loại visa tay nghề Úc có thường trú ngay lập tức. Visa 190 đòi hỏi có bảo lãnh bởi chính phủ tiểu bang và chỉ dành cho các ngành nghề được ưu tiên thu hút trong danh sách thiếu hụt tay nghề trung và dài hạn của Úc.

Lợi điểm visa 190:

Quyền lợi visa 190:

Trả lời

Liên hệ