Hậu kiểm Visa 132A là gì?

Hậu kiểm visa 132A (132A Review) là bước thẩm định kết quả hoạt động kinh doanh sau khi đương đơn được cấp Visa 132A – Doanh nhân tài năng nhằm mục đích đánh giá, kiểm tra tính đáp ứng về các tiêu chí đầu tư kinh doanh đã cam kết.

Hậu kiểm visa 132A được thực hiện bởi Bộ Di trú và Chính quyền tiểu bang khoảng sau 2 năm visa được cấp.

Nếu không thỏa các điều kiện hậu kiểm hoặc không thực hiện đúng cam kết về kế hoạch kinh doanh được yêu cầu, đương đơn có nguy cơ bị bãi bỏ visa đã được cấp.
Hậu kiểm Visa 132A định cư Úc

Từ ngày 27/04/2021, chương trình định cư đầu tư nhận thường trú ngay lập tức qua visa 132A/B chính thức đóng lại. Tuy nhiên, các đương đơn đã được cấp visa này vẫn bắt buộc phải thực hiện bước hậu kiểm. 

Điều kiện Hậu kiểm thành công Visa 132A:

(*) Là doanh nghiệp đáp ứng một số hoặc tất cả các tiêu chí sau tuỳ thuộc vào tiểu bang đã bảo lãnh:

 • Phát triển các liên kết với thị trường quốc tế
 • Tạo ra hoặc duy trì việc làm cho lao động Úc
 • Xuất khẩu hàng hóa và / hoặc dịch vụ của Úc
 • Thay thế hàng hóa và dịch vụ hiện đang nhập khẩu vào Úc
 • Giới thiệu công nghệ mới hoặc cải tiến công nghệ nhằm tăng hoạt động thương mại và khả năng cạnh tranh trong các lĩnh vực của nền kinh tế Úc.

Điều kiện Hậu kiểm Visa 132A riêng từng tiểu bang:

Ngoài các điều kiện hậu kiểm chung, người nắm giữ visa 132A cần đáp ứng các điều kiện riêng tùy từng tiểu bang:

Tiểu bang

QLD (Brisbane)

Điều kiện Hậu kiểm visa 132A

 • Doanh nghiệp thương mại chung: Chứng minh đã chuyển tối thiểu $1,5 triệu AUD, trong đó ít nhất $1 triệu AUD đầu tư vào một hoặc hai doanh nghiệp đủ điều kiện.
 • Doanh nghiệp Bất động sản: Chứng minh đã chuyển tối thiểu $2 triệu AUD, trong đó ít nhất $1,5 triệu AUD đầu tư vào một hoặc hai doanh nghiệp đủ điều kiện.
VIC (Melbourne)
 • Doanh nghiệp thương mại chung: Chứng minh đã đầu tư tối thiểu $2 triệu AUD vào doanh nghiệp đủ điều kiện.
 • Doanh nghiệp Bất động sản: Chứng minh đã chuyển tối thiểu $2 triệu AUD, không bao gồm chi phí mua đất. Không phát triển bất động sản dựa trên dự án, quy mô nhỏ.
NSW (Sydney)

 • Doanh nghiệp ở thành phố Sydney (NSW):
  • Chứng minh đã chuyển tối thiểu $3 triệu AUD, trong đó $1,5 triệu AUD đầu tư doanh nghiệp
  • Thuê mướn ít nhất 5 lao động làm việc full-time.
 • Doanh nghiệp ở vùng ngoại ô NSW:
  • Chứng minh đã chuyển tối thiểu $2 triệu AUD, trong đó $1 triệu AUD đầu tư doanh nghiệp
  • Thuê mướn ít nhất 3 lao động làm việc full-time.
Nam Úc (Adelaide)

Sau 07/2020

 • Doanh thu xuất khẩu: $600.000 AUD
 • Thuê mướn lao động: 4 lao động làm việc full-time ít nhất 12 tháng
 • Đầu tư doanh nghiệp: $1 triệu AUD
 • Phát triển Bất động sản: $1.5 triệu AUD
Tây Úc (Perth)

Doanh nghiệp thương mại chung:

 • Tài sản ròng kinh doanh đạt tối thiểu $1 triệu AUD
 • Thuê mướn ít nhất 1 lao động full-time
 • Sở hữu 1 nhà ở tại Tây Úc

Doanh nghiệp Bất động sản

 • Tài sản ròng kinh doanh đạt tối thiểu $1.5 triệu AUD
 • Thuê mướn ít nhất 2 lao động full-time
 • Sở hữu 1 nhà ở tại Tây Úc
Tasmania (Hobart)

 • Chứng minh đã chuyển tài sản tối thiểu $1.5 triệu AUD
ACT (Canberra)

 • Đã đầu tư tối thiểu $2 triệu AUD vào doanh nghiệp đủ điều kiện
 • Thuê mướn ít nhất 3 lao động làm việc full-time
NT (Darwin)

Điều kiện hậu kiểm tùy từng trường hợp riêng của khách hàng.

Bạn sẽ được liên hệ để tiến hành hậu kiểm, do đó bạn không nên thay đổi thông tin liên lạc sau khi đã nhập cư vào Úc. Trong trường hợp có sự thay đổi về thông tin liên hệ cần cập nhật sớm nhất cho chính quyền bang.
Sau khi việc đánh giá visa 132A được hoàn tất, khách hàng hoàn toàn đủ điều kiện để tiếp tục thi nhập tịch Úc.

 

Trả lời

Liên hệ