Tay Nghề Tỉnh Bang PNP

Chương trình Đề cử Tỉnh bang (Provincial Nominee Program – PNP) là chương trình nhập cư Canada diện tay nghề dành cho các ứng viên có nguyện vọng sinh sống và làm việc tại một tỉnh bang hoặc vùng lãnh thổ cụ thể của Canada (ngoại trừ Quebec và Nunavut). Chương trình này giúp các ứng viên chưa đủ điều kiện tham gia trực tiếp Express Entry vẫn cơ hội nhận được Thường trú nhân thông qua bảo lãnh tỉnh bang.

Điểm đặc biệt của chương trình đề cử tỉnh bang

 • Sử dụng hệ thống Expression of Interest – EOI (Thỉnh nguyện thư) để chọn ứng viên. Các tiêu chí tuyển chọn:
  • Trình độ học vấn
  • Năng lực ngoại ngữ
  • Kinh nghiệm làm việc
  • và một số yếu tố điểm cộng khác.
 • Dựa trên tổng điểm của các tiêu chí, các ứng viên có điểm số cao nhất sẽ được mời nộp đơn xin đề cử thông qua các đợt tuyển chọn (draw).
 • Khi nhận được đề cử tỉnh bang, ứng viên sẽ được cộng 600 điểm vào hệ thống tính điểm Express Entry – Comprehensive Ranking System (CRS) và rút ngắn thời gian xét duyệt Thường trú nhân (PR).
 • Nắm chắc cơ hội trở thành thường trú nhân thông qua bảo lãnh tỉnh bang.

Điều kiện tham gia chương trình:

 • Nhận được lời mời làm việc phù hợp với quy định riêng của từng tỉnh bang.
 • Đạt yêu cầu về điểm số của tỉnh bang dựa trên các tiêu chí: kinh nghiệm làm việc, trình độ học vấn, năng lực ngoại ngữ,…

Quyền lợi khi sở hữu Giấy phép làm việc (Work Permit):

 • Làm việc hợp pháp tại Canada theo quy định của Work Permit
 • Vợ/chồng đi cùng được làm việc tự do với Open Work Permit
 • Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe theo quy định của tỉnh bang
 • Con cái được học tập theo chính sách ưu đãi học phí theo quy định của tỉnh bang
 • Cơ hội trở thành thường trú nhân thông qua chương trình Express Entry hoặc Đề cử tỉnh bang (PNP)

Quyền lợi khi trở thành Thường trú nhân Canada (PR):

 • Được cấp thường trú nhân cho cả gia đình (vợ/chồng và con)
 • Được quyền sinh sống, học tập và làm việc tại bất cứ tỉnh bang nào của Canada
 • Cả gia đình được tham gia y tế miễn phí
 • Được quyền hưởng trợ cấp, chính sách an sinh xã hội từ chính phủ Canada
 • Con cái được học tập miễn phí đến năm 18 tuổi tại các trường công
 • Học phí ưu đãi như công dân Canada ở bậc Cao Đẳng, Đại Học, Cao Học
 • Được nộp đơn xin nhập quốc tịch Canada khi đáp ứng được các yêu cầu theo luật định

Trả lời

Liên hệ