Visa 132B – Quỹ Đầu Tư Khởi Nghiệp

Visa 132B là visa thường trú Úc diện đầu tư kinh doanh dành cho đương đơn có ý tưởng kinh doanh sáng tạo, được một quỹ đầu tư hợp lệ cấp vốn và mong muốn thực hiện ý tưởng của mình sau khi được cấp thường trú.
Từ ngày 27/04/2021, Bộ Di Trú Úc chính thức đóng visa 132A, 132B – chương trình định cư đầu tư nhận thường trú ngay lập tức.

Visa 132B định cư Úc

Visa 132B | Điểm đặc biệt

Visa 132B | Quyền lợi

Visa 132B | Điều kiện nộp đơn

Visa 132B | Thực hiện kinh doanh sau khi có visa

Visa 132B tại Toàn Cầu Land:

Trả lời

Liên hệ