Visa 189 Diện tay nghề độc lập

Diện tay nghề độc lập – Skilled Independent Subclass 189, đây là visa định cư tay nghề Úc loại thường trú vĩnh viễn, không cần người thân hoặc tiểu bang bảo lãnh

Đặc điểm của visa 189:

Quyền lợi visa 189:

Điều kiện của visa tay nghề độc lập 189:

Trả lời

Liên hệ