Visa 888 – Visa Thường Trú Nối Tiếp 188

Để nộp hồ sơ visa 888, bạn là người đã nắm giữ visa 188A, 188B, 188C và đã thực hiện các cam kết đầu tư kinh doanh của mình, nghĩa là:

Trả lời

Liên hệ