Tình hình bảo lãnh bang visa Đầu tư kinh doanh 188 – Cập nhật đến tháng 11/2022

Chính phủ công bố chỉ tiêu phân bổ chính thức cho dòng visa 188A/B/C

Cuối tháng 10.2022, Chính phủ Úc đã công bố tổng hạn ngạch phân bổ chính thức của dòng visa 188 – Đầu tư kinh doanh là 5,000 suất cho năm tài khóa 2022 – 2023. Con số này giảm đáng kể so với 13,500 suất của năm 2021 – 2022, tức giảm đến 63% tổng chỉ tiêu.

Trong 5,000 chỉ tiêu nhập cư diện doanh nhân, đã có 810 chỉ tiêu được phân bổ cho đợt 1. Như vậy, lượng chỉ tiêu còn lại là 4,190 suất.

Dựa vào các nguồn thông tin của chúng tôi, các Bang dự kiến sẽ chính thức công bố điều kiện nhận bảo lãnh bang cho lượng quota phân bổ còn lại vào các tuần đầu của Tháng 12.2022.

Nhìn lại tình hình bảo lãnh Bang từ tháng 07/2022 đến nay

BangTình hình cấp bảo lãnh bang
New South Wales (Sydney)Từ ngày 10/10/2022, NSW tạm ngưng nhận hồ sơ đang chờ phân bổ đợt tiếp theo.
Victoria (Melbourne)Từ ngày 31/10/2022, Victoria tạm dừng nhận hồ sơ cấp bảo lãnh bang visa 188 do đã hết chỉ tiêu đợt 1: 170 suất.
Queensland (Brisbane)Từ ngày 08/11/2022, QLD tạm đóng bang (suspended) sau khi thông báo về việc đã nhận đủ hồ sơ vào ngày 20/09/2022. Tiểu bang đang chỉ xử lý các hồ sơ nộp trước ngày 08/11.
Nam Úc (Adelaide)Từ ngày 13/10/2022, do lượng quota lần 1 hạn hẹp, Nam Úc sẽ chỉ nhận ITA – Intention To Apply hồ sơ xin visa 188A. Các đơn xin visa 188B/C sẽ tạm thời không được xét cấp bảo lãnh.
Tây Úc (Perth)Từ ngày 12/10/2022, Tây Úc tạm ngưng nhận hồ sơ mới và sẽ chỉ xử lý các hồ sơ xin visa thường trú 888 & gia hạn visa tạm trú 188.
ACT (Canberra)Từ ngày 20/11/2022, ACT tạm đóng bang do nhu cầu nộp hồ sơ 188 tăng cao.
Tasmania (Hobart)Chưa có thông báo chính thức
Bắc Úc (Darwin)Chưa có thông báo chính thức

Các dòng visa đầu tư định cư Úc bao gồm:

  1. Visa 188A – Doanh nhân sáng tạo: chương trình có mức vốn đầu tư thấp nhất chỉ từ 200.000 AUD (khoảng 3.2 tỉ đồng) dành cho các chủ doanh nghiệp.
  2. Visa 188B – Đầu tư tài chính: chương trình đầu tư tài chính tối thiểu 2,5 triệu AUD vào các hạng mục quỹ đầu tư do Chính phủ quy định
  3. Visa 188C – Nhà đầu tư lớn: chương trình đầu tư định cư nhanh, không bị giới hạn về độ tuổi, bằng cấp, Anh ngữ với mức đầu tư là 5 triệu AUD vào các hạng mục quỹ đầu tư.

Trả lời

Liên hệ