Giải Pháp Đầu Tư Visa 188, 132A

Là visa đầu tư định cư Úc thường trú (PR visa) đặc biệt dành cho các doanh nhân có kinh nghiệm là chủ doanh nghiệp có ý định kinh doanh, đầu tư thực sự tại Úc, được bảo lãnh/tiến cử bởi chính quyền tiểu bang.

Từ ngày 27/04/2021, Bộ Di Trú Úc chính thức đóng visa 132A, 132B – chương trình định cư đầu tư nhận thường trú ngay lập tức.

Gia đình có visa 132A được hưởng quyền lợi

Trả lời

Liên hệ