Visa 188B – Nhà Đầu Tư Tài Chính Úc

Visa 188B – Nhà đầu tư tài chính Úc:

– Diện visa đầu tư tài chính Úc dành cho những nhà đầu tư (bất động sản, cổ phiếu, tài chính), doanh nhân, chủ hộ KDCT, cổ đông lớn có kinh nghiệm và có tài sản tích luỹ tối thiểu 2,5 triệu AUD.

– Là visa định cư tạm trú 5 năm có điều kiện lên thường trú nhân (PR).

– Thuộc dòng Kinh doanh Sáng tạo 188 (Business Innovation stream).

Visa 188B định cư Úc

Điều kiện cần – Visa 188B

Điều kiện xin thường trú visa 888B

Trả lời

Liên hệ