Visa 188E – Doanh Nhân Khởi Nghiệp

Visa 188E – Doanh Nhân Khởi Nghiệp

– Visa 188E Doanh Nhân Khởi Nghiệp là dòng visa đầu tư định cư Úc dành cho bất kì ai có ý tưởng kinh doanh mang tính sáng tạo đột phá và muốn hiện thực hoá ý tưởng của mình tại Úc để được cấp thường trú Úc cho cả gia đình mình.

– Visa 188E là visa tạm trú có thời hạn 5 năm và thuộc Chương trình định cư Đầu Tư Kinh Doanh Sáng Tạo của Úc (Business Innovation and Investment Program – BIIP).

Visa 188E định cư Úc

Đương đơn phù hợp

  • Dưới 55 tuổi
  • Có Anh Ngữ IELTS 6.0 trở lên (tất cả các kỹ năng)
  • Toàn Cầu Land có thể giúp bạn xây dựng ý tưởng và hiện thực hoá ý tưởng

Thời gian xử lý hồ sơ

Trả lời

Liên hệ