Visa 191 Visa thường trú – Tay nghề vùng chỉ định

Visa 191 là gì?

Visa 191 là visa thường trú Úc và là giai đoạn 2 của Visa 491 – Tay nghề vùng chỉ định (visa tạm trú 5 năm) hoặc visa 494.

Điều kiện Visa 191

Lưu ý: Trong thời gian 3 năm nắm giữ visa 491, đương đơn không được phép xin bất kỳ một diện visa nào khác.

Quyền lợi của Visa 191

Trả lời

Liên hệ